online lezen  |  afmelden
Scholen op de kaart
  Facebook
Nieuwsbrief
Scholen op de kaart
December 2016
In deze nieuwsbrief
 
Vensters krijgt een nieuw jasje
Groep 7 en 8 oriënteren op middelbare school
Bestuursrapport Financiën 2015 beschikbaarUitgelicht: de indicator Kwaliteitszorg
Definitieve eindtoetscore op Scholen op de kaart
Sociale veiligheid in het sbo

Team Vensters / Scholen op de kaart van de PO-Raad wenst u fijne feestdagen en een sprankelende start van het nieuwe jaar!
 
Vensters krijgt een nieuw jasje
 
Voor Vensters gaat het nieuwe jaar extra feestelijk van start met de introductie van een prachtige nieuwe huisstijl. Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt om deze door te voeren op alle on- en offline communicatiemiddelen. Wij zullen deze zoveel mogelijk tegelijk onthullen, maar wie goed zoekt kan de komende weken her en der onverhoopt verschillende stijlen tegenkomen. Daarom hierbij vast een preview van de nieuwe kleuren, zodat u weet waar dit vandaan komt. Wij vragen uw begrip voor deze overgangssituatie en hopen dat het nieuwe jasje van Vensters en Scholen op de kaart straks voor (nog) meer gebruikersplezier gaat zorgen!
Omhoog
 
Scholen op de kaart helpt groep 7 en 8 bij oriëntatie op middelbare school
 
De overstap van basis- naar voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in het leven van kinderen. Het is een spannende periode voor de leerlingen, maar het roept zoals u weet ook veel vragen op bij ouders. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft eerder deze maand daarom alle ouders met kinderen in groep 7 en 8 een brief gestuurd over het kiezen van een middelbare school, de regels die gelden voor het basisschooladvies en de aanmeldprocedures. Ook wees hij ouders op de website Scholen op de kaart. Een belangrijke informatiebron voor ouders en leerlingen: Bijna alle scholen in het voortgezet onderwijs zijn actief op Scholen op de kaart. Zo vermelden de middelbare scholen hier bijvoorbeeld wanneer hun open dagen zijn en zijn zij onderling te vergelijken. Ook handig voor u!
Omhoog
 
Bestuursrapport Financiën 2015 beschikbaar in ManagementVenster
De bestuursrapportage Financiën in het ManagementVenster is geactualiseerd. Hier vindt u uw financiële bestuursgegevens van 2015. In dit rapport vindt u o.a. informatie over de rentabiliteit, weerstandsvermogen, solvabiliteit en de personele lasten van uw bestuur. Een rapportage die u goed kunt gebruiken als input voor de begrotingen van volgend jaar.

Het rapport toont uw actuele financiële gegevens met een trend van vijf jaar. Daarnaast worden uw cijfers vergeleken met een benchmarkgroep. Vanaf a.s. vrijdag 23 december is ook de benchmark van 2015 aanwezig in uw rapport.
Omhoog
 
Wat kan ik eigenlijk met… de indicator Kwaliteitszorg?

In deze nieuwe rubriek geven wij vanaf nu maandelijks een inkijkje in een specifiek onderdeel van Scholen op de kaart. Deze eerste editie staat de indicator Kwaliteitszorg centraal. Als onderdeel van het beleid van uw school, kunt u hier aangeven hoe u werkt aan het systematisch realiseren van uw gestelde doelen. Deze informatie is niet alleen van belang voor de Inspectie, maar bijvoorbeeld ook voor ouders die meer willen weten over hoe u werkt aan de kwaliteit van de school. Een onderwerp waar u wellicht een boek over kunt volschrijven, maar het invullen van deze indicator kost u hooguit 15 minuten.

Kwaliteitszorg is niet hetzelfde als leerlingenzorg
Het valt ons op dat het onderdeel ‘kwaliteitszorg’ in Scholen op de kaart door scholen ook wel eens geïnterpreteerd wordt als ‘de kwaliteit van de geboden leerlingenzorg’. Ook belangrijk, maar voor deze laatste informatie dient het onderdeel ‘Schoolondersteuningsprofiel’. De indicator ‘Kwaliteitszorg’ gaat niet over individuele leerlingenzorg, maar over de zorg voor de kwaliteit van uw onderwijs als geheel, een voortdurend proces dus. U kunt in uw SchoolVenster op zeven verschillende stellingen met steeds vier antwoordopties aangeven hoe ver u hier al mee bent. Bijvoorbeeld ‘Onze school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen’ en ‘Onze school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten’.

En wat betekent dat precies?
De stellingen zijn afkomstig uit het kernkader van de Inspectie. Scholen op de kaart biedt u de kans om uw score op deze standaardmeetlat in uw eigen woorden toe te lichten. Dat is belangrijk, want als u heeft aangeklikt dat u planmatig werkt aan verbeteractiviteiten dan wil de lezer natuurlijk ook weten welke activiteiten dat dan zijn. Dus bij de toelichting schrijft u dan bijvoorbeeld: ‘Afgelopen jaar kwam uit onze zelfevaluatie naar voren dat we meer werk moeten maken van [ouderbetrokkenheid]. Daarom zijn we dit jaar gestart met [een digitaal ouderportaal]. Via [een tweejaarlijkse ouderenquete] meten we het effect hiervan en doen we zo nodig aanpassingen.’

Omhoog
 
Definitief bestand eindtoets 2015-2016 beschikbaar

Eerder deze maand publiceerde RTL Nieuws haar jaarlijkse ranglijst van eindtoetsscores van alle Nederlandse basisscholen. Als gebruiker van Vensters kon u dit moment ook dit jaar weer voor zijn door uw voorlopige eindtoetsscore zelf te publiceren met uw eigen toelichting daarbij op Scholen op de kaart.

Inmiddels is dus uw definitieve eindtoetsscore beschikbaar. Of uw school nu positief uit de RTL-ranking komt of niet, wij raden u aan om uw resultaat weer via de gebruikelijke weg te duiden op Scholen op de kaart. Log in op Vensters, loop uw definitieve eindtoetsgegevens na, schrijf/update uw eigen toelichting bij de cijfers en publiceer ze op Scholen op de kaart. Op 23 december worden de cijfers automatisch gepubliceerd, maar toelichten kunt u te allen tijde doen. 

Omhoog
 
Meten van leerlingtevredenheid en sociale veiligheid in het sbo
Gebruikers van Vensters in het speciaal basisonderwijs kunnen sinds kort gebruik maken van een nieuwe tool: een vragenlijst om de leerlingtevredenheid en het gevoel van sociale veiligheid van leerlingen te meten. De uitslag op het gebied van leerlingtevredenheid kunt u publiceren op Scholen op de kaart.

Voor het reguliere basisonderwijs bestond deze vragenlijst al. De PO-Raad heeft de vragen uit die lijst in samenspraak met mensen uit het sbo vereenvoudigd en omgevormd naar stellingen. Zo is de vraag ‘Hoe graag ga je naar school?’ omgevormd tot ‘Ik vind het leuk op school’. Kort en duidelijk. De stellingen zijn getest onder sbo-leerlingen en geschikt bevonden. (Voor het speciaal onderwijs zit de vragenlijst nog in de testfase: so-scholen kunnen de vragenlijst al wél afnemen voor eigen gebruik, maar nog niet publiceren op Scholen op de kaart.)

Hoe werkt het precies?
De vragenlijst is te vinden door in mijn.vensters.nl via het SchoolVenster naar de indicator Leerlingtevredenheid te gaan. Daar kunt u de optie 'Vragenlijst van Vensters' selecteren en op de knop 'Enquête toevoegen' klikken om een enquête te starten. De resultaten op de stellingen over leerlingtevredenheid kunnen na afname gepubliceerd worden op Scholen op de kaart. De uitkomsten op het gebied van sociale veiligheid worden voor u samengevat in het rapport ‘Schoolklimaat en veiligheid’ in uw ManagementVenster.

Monitoringsplicht
De PO-Raad is met de Inspectie in gesprek of de Vensters-vragenlijst gebruikt mag worden als instrument om de sociale veiligheid van sbo-leerlingen te monitoren, zoals dat in het regulier onderwijs al kan. Op die manier voldoen scholen meteen aan de monitoringsplicht die zij hebben vanuit de Wet sociale veiligheid op school. Benieuwd naar de ervaringen van gebruikers? Bekijk dit filmpje!
Omhoog
 
Agenda

Om u te ondersteunen bij het vullen van uw SchoolVenster op Scholen op de kaart organiseert de PO-Raad verspreid door het land werkbijeenkomsten. Deze zijn gratis én efficiënt: In een dagdeel maakt u een goede start met het vullen van uw SchoolVenster en staat u goed op de kaart.

vr
20
jan
 
Werkbijeenkomst met open inschrijving

10.00 - 13.00 uur
Apeldoorn
Projecten
 
di
31
jan
 
Werkbijeenkomst met open inschrijving

10.00 - 13.00 uur
Heerlen
Projecten
 
 
Scholenopdekaart.nl is onderdeel van het programma Vensters