online lezen
Nieuwsbrief
November 2017
In deze nieuwsbrief
 
Van de projectleider
Nieuwe indicatoren en updates
Een praktische handleiding
Vul uiterlijk 29 november uw decentrale indicatoren!
Blik op de toekomst
Meedenken over inhoud Dashboard vanaf 2018? Meld u aan voor de adviesgroep
Bijeenkomsten Dashboard passend onderwijs: meld u aan!
 
Van de projectleider
 
We zijn elke dag druk bezig met de ontwikkeling en het verbeteren van het Dashboard passend onderwijs. Zo zijn er weer nieuwe indicatoren toegevoegd, zijn gegevens geüpdate, is er een praktische handleiding geschreven en hebben de eerste workshops over het gebruik van het Dashboard en storytelling plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief vertellen wij u er graag over.
 
Heeft u vragen of wilt u ervaringen delen? Laat het ons weten!

Hartelijke groeten,
 
Mariël Voogel
Projectleider Dashboard passend onderwijs
Mail Mariël Voogel
 
 
Nieuwe indicatoren en updates
De afgelopen maanden is weer hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Dashboard. De ontwikkelingen op één rij:
 
Nieuw
  • Nieuwe indicator Leerlingprognose PO
  • Nieuwe indicator Leerlingprognose VO
  • Iedere grafiek is apart te downloaden als plaatje. De achtergrondinformatie kan tevens apart per grafiek worden gedownload.
  • Gemeentetabel uit Kengetallen is toegevoegd.
  • Er is een aparte pagina met downloads en links
  • Er is een link opgenomen naar o.a. de Monitor AOJ en waarstaatjegemeente.nl

Update informatie

  • In de zogenaamde i-teksten van de indicatoren met Lwoo is, op verzoek van de gebruikersgroep, een tekst toegevoegd betreffende de opting-out mogelijkheid.
  • Update van de Kengetallen met nieuwe bedragen voor bekostiging.
 
Binnenkort beschikbaar: een praktische handleiding
We hebben voor u een praktische handleiding geschreven, die u wegwijs maakt in de functionaliteiten, achtergronden en de mogelijkheden van het Dashboard. Het pdf-document kunt u binnenkort downloaden via de pagina 'Downloads en links' op het Dashboard. Vanaf volgende week is de handleiding al te vinden op de site van het Steunpunt passend onderwijs.
 
Laatste kans! Vul uiterlijk 29 november uw decentrale indicatoren
 
Wij proberen zoveel mogelijk informatie voor u centraal te realiseren. De belangrijkste reden hiervoor is de mogelijkheid tot landelijke benchmark. Ook willen wij u zo veel mogelijk ontlasten door u zo min mogelijk te bevragen. Op dit moment zijn de indicatoren Geschillen en TLV decentraal.
 
De afgelopen maanden heeft u de gelegenheid gehad om dit ook voor uw samenwerkingsverband in te vullen. Uw inzet komt ten goede van de benchmark en de kwaliteit van de indicator. Het is uw eigen kans om de data, en in vergelijk met andere samenwerkingsverbanden, te verkrijgen.
 
U heeft de kans tot en met 29 november. Dan sluiten we de indicator en komt de decentrale benchmark beschikbaar.
 
Log in en ga aan de slag
 
 
Blik op de toekomst
De komende periode staat onder meer het volgende op onze agenda om te ontwikkelen en/of online te plaatsen:

·       Benchmark beschikbaar van de decentrale indicatoren Tlv en Geschillen
·       Nieuwe indicator Schooladvies en plaatsing PO
·       Nieuwe indicator Schooladvies en plaatsing VO
·       Nieuwe indicator Gemiddelde verblijfsduur PO
·       Nieuwe indicator Gemiddelde verblijfsduur VO
·       Nieuwe indicator OPP PO
·       Gerichte links per indicator naar de beschikbare aanvullende informatie van de monitor AOJ
 
Meedenken over inhoud Dashboard vanaf 2018? Meld u aan voor de adviesgroep
Het Dashboard wordt ontwikkeld met en voor de samenwerkingsverbanden. Uw input is erg belangrijk voor de ontwikkeling ervan. Vanaf 2018 wordt een adviesgroep opgericht. Wilt u meedenken over de richting en de inhoud van het Dashboard? Stuur dan een mail naar info@dashboardpassendonderwijs.nl en meld u aan. De adviesgroep komt twee keer per jaar bijeen. 
 
 
Bijeenkomsten Dashboard passend onderwijs: meld u aan!

In samenwerking met onder andere het Steunpunt passend onderwijs, organiseert het Dashboard dit najaar (gratis) bijeenkomsten voor zowel de samenwerkingsverbanden VO als PO:


Dinsdag 21 november 2017, 10.00 - 16.00 uur (met lunch). Need to have: aan de slag met kwaliteit
Kwaliteit wil iedereen, echter hoe levert u kwaliteit in de praktijk en wanneer bent u tevreden over de resultaten? Dit is de centrale vraag van deze bijeenkomst, waarbij we ingaan op het meten van kwaliteit, de diverse kwaliteitszorgsystemen, het samenwerkingsverband als netwerk en de kwaliteit van het netwerk. U gaat geïnspireerd naar huis om aan de slag te gaan met uw eigen aanpak om de kwaliteit te borgen binnen het eigen samenwerkingsverband.


Dinsdag 12 december 2017, 10.00-16.00 uur (met lunch). Nice to tell: vertel uw verhaal achter de cijfers
Transparantie en maatschappelijke impact zijn voorwaarden voor het goed functioneren van het passend onderwijs. Cijfers en jaarverslagen zijn de instrumenten om het verhaal van uw regio te vertellen. Want achter elk cijfer schuilt een visie, een aanpak en een verhaal van direct betrokkenen. Maar hoe vertelt u nu het verhaal van uw regio aan de diverse belanghebbenden? Storytelling wordt hiervoor steeds belangrijker in communicatie. Mensen zijn sociale wezens, en verhalen, metaforen in het bijzonder, kunnen u helpen om uw doelgroep te inspireren. Daarover gaat deze training, het vertellen van uw verhaal achter de cijfers. We gaan zeker niet alleen zitten en luisteren, maar vooral veel doen.

Locatie
De trainingen vinden plaats bij Vergadercentrum Vredenburg 19 in Utrecht. Dit is op 5 minuten loopafstand van Utrecht CS en parkeergarage Paardenveld.
Aanmelden
 
 
Dashboard passend onderwijs is gerealiseerd door PO-Raad, VO-raad en Kennisnet en wordt mede mogelijk gemaakt door OCW, DUO, Inspectie van het Onderwijs, NJi en VNG