online lezen
Nieuwsbrief
Maart 2018
In deze nieuwsbrief
 
Van de projectleider
Nieuwe indicatoren en updates
Samenwerking Nederlands jeugdinstituut en sectorraden
Scan passend onderwijs: nu ook voor swv’en
Bijeenkomsten Dashboard passend onderwijs: meld u aan!
 
Van de projectleider
 
Het afgelopen jaar is voorbij gevlogen voor ons als projectteam. Nu de projectperiode is beëindigd, en het Dashboard passend onderwijs een module is van het programma Vensters van de PO-Raad en VO-raad, nemen ook Ronic en ik afscheid. We hebben met heel veel plezier samen met u gewerkt aan het Dashboard.
 
In het bijzonder willen wij de leden van de klankbordgroep, gebruikersgroep, stuurgroep, pilotgroep en onze partners bedanken voor hun inhoudelijke bijdrage aan de (door)ontwikkeling van het Dashboard. Dank u wel! De activiteiten voor het Dashboard zijn bij de sectorraden geborgd, en in de volgende nieuwsbrief zal onze opvolger zich aan u voorstellen.
 
Veel succes met uw activiteiten om elk kind een passende leerplek te geven en graag tot ziens!
 
Mariël Voogel
Projectleider Dashboard passend onderwijs
Mail Mariël Voogel
 
 
Nieuwe indicatoren en updates
De ontwikkelingen van de afgelopen periode op een rij:
 
Nieuw
 • Nieuwe decentrale indicator ‘Toelaatbaarheidsverklaringen’ (Tlv) voor po en vo
 • Nieuwe indicator ‘Schooladvies en plaatsing’ po en vo
 • Nieuwe indicatoren 'Gemiddelde verblijfsduur sbo en so' (po) en 'Gemiddelde verblijfsduur’ vso' (vo) zijn toegevoegd, inclusief filters
 • Nieuwe indicator ‘Opp’ voor po
 • Nieuwe indicator ‘Absoluut verzuim’ voor po en vo
 • Nieuwe indicator ‘Relatief verzuim’ voor po en vo
 • Nieuwe indicator ‘Langdurig relatief verzuim’ voor po en vo
 • Nieuwe indicator ‘Vrijstellingen’ voor po en vo
 • Links naar aanvullende beschikbare informatie van de monitor AOJ op indicator- en swv-niveau
 • Nieuwe navigatie: het Dashboard bevat nu een homepagina met menustructuur voor duidelijke navigatie naar indicatoren.

Update informatie

 • De gegevens van diverse indicatoren zijn ververst met gegevens van 2017-2018
 • Benchmark ‘Geschillen’ voor po en vo is beschikbaar
 • De gegevens van de indicator ‘Oordeel Inspectie’ zijn ververst.
 
Samenwerking Nederlands Jeugdinstituut en de sectorraden
Het Nederlands Jeugdinstituut en de PO-Raad en VO-raad werken samen aan de aansluiting van de cijfermatige informatie over onderwijs en jeugdhulp. We hebben een koppeling gemaakt tussen de relevante indicatoren van het Dashboard en de informatie uit de monitor AOJ van het NJi om de informatie van beide instrumenten beter voor u te ontsluiten. Vanuit een aantal indicatoren in het Dashboard treft u binnenkort een link naar de informatie van de monitor AOJ op het niveau van uw swv.
 
Scan passend onderwijs: nu ook voor swv-en
 
Benieuwd naar de stand van zaken van passend onderwijs op de scholen in uw samenwerkingsverband? Vul dan de scan Passend Onderwijs in. Sinds kort kunt u ook als swv de scan invullen, waarbij de gegevens van de betrokken scholen aan elkaar kunnen worden gekoppeld voor nog meer inzicht. Nieuwsgierig naar mogelijke opbrengsten? Lees het praktijkvoorbeeld van swv Gelderse Vallei. Onder ‘Downloads en links’ in het Dashboard vindt u een link naar de scan passend onderwijs.
Aan de slag
 
 
Bijeenkomsten Dashboard passend onderwijs: meld u aan!

In samenwerking met onder andere het Steunpunt passend onderwijs, organiseert het Dashboard (gratis) bijeenkomsten voor zowel de samenwerkingsverbanden po als vo:

Dinsdag 20 maart 2018, 09:30 - 12:00 uur. Good to know: werken met het Dashboard passend onderwijs 
Voor nieuwe en net gestarte gebruikers (directeuren en coördinatoren van samenwerkingsverbanden) van het Dashboard passend onderwijs organiseren we deze praktische bijeenkomst om te leren werken met het Dashboard. Bent u benieuwd naar welke informatie u kunt halen uit het Dashboard, de diverse filtermogelijkheden, en hoe u de trends voor uw samenwerkingsverband in kaart kunt brengen? Meld u dan direct aan voor deze kosteloze bijeenkomst. Een goede manier om ook uw collega’s in het veld te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. 

Locatie
Aidadreef 4, Utrecht
Aanmelden
 

Donderdag 20 september 2018, 15:00 - 19:00 uur (met eten). Werken aan kwaliteit
Kwaliteit wil iedereen, maar hoe levert u kwaliteit in de praktijk en wanneer bent u tevreden over de resultaten? Dit is de centrale vraag van deze bijeenkomst, waarbij we ingaan op het meten van kwaliteit, de diverse kwaliteitszorgsystemen, het samenwerkingsverband als netwerk en de kwaliteit van het netwerk. U gaat geïnspireerd naar huis om aan de slag te gaan met uw eigen aanpak om de kwaliteit te borgen binnen het eigen samenwerkingsverband.

Locatie
Aidadreef 4, Utrecht
Aanmelden
 

Tweedaagse passend onderwijs
Ook in 2018 wordt er weer een tweedaagse conferentie georganiseerd over passend onderwijs, en wel op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 2018 met als thema ‘Samen in beweging: werken aan een inclusieve samenleving vanuit het hart'. Reserveer deze data dus alvast in uw agenda. Voor de zomer ontvangt u meer informatie over het programma van de Tweedaagse. Houd hiervoor ook de congressite www.bijeenkomstenpassendonderwijs.nl in de gaten.
Traditioneel gaat er weer een Proeverij vooraf aan de conferentie, en wel op vrijdag 25 mei. Kijk hier voor meer informatie.

 
 
Dashboard passend onderwijs is gerealiseerd door PO-Raad, VO-raad en Kennisnet en wordt mede mogelijk gemaakt door OCW, DUO, Inspectie van het Onderwijs, NJi en VNG