online lezen
Nieuwsbrief
Juni 2017
In deze nieuwsbrief
 
Van de projectleider
Nieuwe indicatoren en updates
OPDC verdwijnt uit het Dashboard
Laat de decentrale indicatoren voor u werken
Blik op de toekomst
Oproep: meedenken in de gebruikersgroep?
Save the dates najaar '17
Veelgestelde vragen
 
Van de projectleider
 
Zoals u weet, is het Dashboard sinds 2015 in ontwikkeling. De pilotgroep, de klankbordgroep en de gebruikersgroep hebben input geleverd voor de inhoud en uitwerking. Dit is vertaald naar inmiddels ruim 24 indicatoren voor het VO en PO. We zijn aangekomen in het laatste ontwikkeljaar dat is gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vanaf 2018 wordt het Dashboard geborgd bij de PO-Raad en de VO-raad. Dit betekent dat er ook een aantal zaken voor die tijd geregeld moeten worden, waaronder een nieuwe gebruikersovereenkomst. In het najaar kom ik hier bij u op terug. Heeft u vragen of wilt u ervaringen delen? Ronic van der Hoek en ik horen het graag.

Hartelijke groeten,
 
Mariël Voogel
Projectleider Dashboard passend onderwijs
Mail Mariël Voogel
 
 
Nieuwe indicatoren en updates
De afgelopen maanden is weer hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Dashboard. De ontwikkelingen op een rij:

Nieuw

  • De decentrale indicator Tlv is gerealiseerd en kan vanaf nu door u worden ingevuld.
  • De gegevens voor de decentrale indicatoren kunnen worden ingevuld via een extra tabblad.
  • Aan de indicator Oordeel inspectie is per school een link toegevoegd naar de website van de Inspectie.
  • Er is een link opgenomen naar de Monitor AOJ.

Update informatie

  • De kengetallensheet is aangevuld met de nieuwkomers en de meest recente bedragen. Tevens is de export van de kengetallen uitgebreid met een forecast.
  • De doorstroomindicatoren zijn ververst en bevatten nu allemaal een pagina met historische gegevens.
  • Verversing van de data van de indicatoren Gewichtenleerlingen PO, Aantal leerlingen, Deelnamepercentage, Verplaatsingen van en naar mijn scholen, Inspectieoordeel en Percentage leerlingen cluster 1 en 2.
Log in op Vensters 
 
 
OPDC verdwijnt uit Dashboard
Uit zowel de gebruikersgroep als de klankbordgroep is naar voren gekomen, dat de diversiteit van de OPDC’s te groot is voor een vergelijking in het Dashboard. Deze informatie zal in navolging hierop verdwijnen van uw dashboard. Wilt u uw eerder ingevulde informatie graag ontvangen? Dat kan. Stuur een mail naar info@dashboardpassendonderwijs.nl en dan zorgen wij ervoor dat u uw data ontvangt.
 
Laat de decentrale indicatoren voor u werken
 
Wij proberen zoveel mogelijk informatie voor u centraal te realiseren. De belangrijkste reden hiervoor is de mogelijkheid tot landelijke benchmark. Ook willen wij u zo veel mogelijk ontlasten door u zo min mogelijk te bevragen. Op dit moment zijn de indicatoren Geschillen en Tlv decentraal (OPDC verdwijnt, zie hierboven). De komende maanden heeft u de gelegenheid om dit voor uw samenwerkingsverband in te vullen. Uw inzet komt ten goede aan de benchmark en de kwaliteit van de indicator. En het is natuurlijk een unieke kans om uw data te vergelijken met andere samenwerkingsverbanden en meer inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de aard en afgifteduur van uw tlv's en de verhouding afgewezen tot toegekende tlv's.
Aan de slag
 
 
Blik op de toekomst
De komende periode staat onder meer het volgende op onze agenda om te ontwikkelen en/of online te plaatsen:

·         Decentrale indicator Geschillen staat vanaf 17 juli weer open om in te vullen
·         Nieuwe indicator leerling prognoses
·         Nieuwe indicator absoluut en relatief verzuim en thuiszitters
·         Toevoeging van een menustructuur
·         Er komt een aparte pagina met downloads en links
·         Er komt een vernieuwde webpagina online met alle achtergrondinformatie, zoals definities en berekeningen van het Dashboard
 
 
Oproep: denk mee in de gebruikersgroep!
Het Dashboard wordt ontwikkeld met en voor de samenwerkingsverbanden. Uw input is erg belangrijk voor de ontwikkeling en de vormgeving ervan. Wilt u meedenken over de praktische (uit)werking van het Dashboard, meld u dan aan voor de gebruikersgroep van het Dashboard passend onderwijs. De bijeenkomsten van de gebruikersgroep vinden ongeveer eens per twee weken plaats via Skype, u kunt dus gewoon vanaf uw eigen computer meedoen. Interesse? Stuur dan een mail naar info@dashboardpassendonderwijs.nl
 
 
Save the date: bijeenkomsten Dashboard passend onderwijs

In samenwerking met onder andere het Steunpunt passend onderwijs organiseert het Dashboard na de zomer een drietal bijeenkomsten:

  • 10 oktober 2017, Good to know: leer werken met het Dashboard passend onderwijs
  • 21 november 2017, Good to have: aan de slag met kwaliteit
  • 12 december 2017, Nice to tell: tellen en vertellen (voorlopige datum)
Informatie en aanmelden
 
 
Uw Dashboard in nieuwe huisstijl
 
Het Dashboard heeft een nieuwe huisstijl, aansluitend bij de andere modules van Vensters. Ook hebben we nu een pagina gekregen op de Vensters site, waar vandaan u direct doorlinkt naar uw inlogpagina. U heeft via deze pagina tevens inzicht in de agenda van het Dashboard. We zullen op deze kalender aangeven, wanneer een actie van u wordt verwacht en wanneer u bijeenkomsten of dataverversingen (onder voorbehoud) kunt verwachten.
Naar vensters.nl
 
 
Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig vragen binnen bij onze servicedesk bij Kennisnet. Hieronder hebben we de meest voorkomende vragen voor u uitgelicht.
 
Hoe krijg ik een inlogaccount voor het Dashboard passend onderwijs?
Het Dashboard passend onderwijs is alleen toegankelijk voor directeuren en coördinatoren van het samenwerkingsverband. Zij kunnen een inlogaccount aanvragen.
 
Kan ik één inlogaccount krijgen voor mijn rechten voor meerdere samenwerkingsverbanden?
Ja, dat kan.
 
Waar kan ik inloggen?
Ga direct naar https://mijn.vensters.nl/. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord komt u direct in het Dashboard passend onderwijs.
 
Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik doen?
Uw wachtwoord kunt u zelf opvragen. Log in op Vensters en kies onderaan voor wachtwoord vergeten: ‘klik hier’. U voert de inlognaam of het bij ons bekende e-mailadres in. U krijgt vervolgens een e-mail met een link waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen. In deze e-mail vindt u ook uw inlognaam.

Log in op Vensters
 
Dashboard passend onderwijs is gerealiseerd door PO-Raad, VO-raad en Kennisnet en wordt mede mogelijk gemaakt door OCW, DUO, Inspectie van het Onderwijs, NJi en VNG