online lezen
Verantwoording Special
Mei 2019
In deze nieuwsbrief
 
Een publieke verantwoordingswebsite
Input leveren? Vul de enquête in
Terugkoppeling eerste werksessie
Meld u aan voor een meedenksessie
 
Een publieke verantwoordingswebsite
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangegeven, ontwikkelen we naast het Dashboard Passend Onderwijs een publieke verantwoordingswebsite om belanghebbenden meer inzicht te geven in het functioneren van de samenwerkingsverbanden. Het Dashboard blijft in de huidige vorm bestaan. Via de nieuwe website geven samenwerkingsverbanden onder andere aan hoe de bestuurlijke samenwerking is ingericht en hoe de financiële middelen doelmatig besteed worden. Dit is één van de afspraken die de PO-Raad en VO-raad met het ministerie van Onderwijs hebben gemaakt om de verantwoording over passend onderwijs te verbeteren. In november 2019 moet deze website klaar zijn voor gebruik. Bekijk het filmpje voor meer informatie.
Bekijk het filmpje
 
Input leveren? Vul de enquête in
De PO-Raad en VO-raad willen de verantwoordingswebsite samen met samenwerkingsverbanden en besturen vormgeven. Om input op te halen, vragen we u de enquête in te vullen. Het beantwoorden van de vragen kost u ongeveer 10 minuten. Met deze informatie helpt u ons bij het bepalen van de positionering, de structuur en de te tonen informatie.
Vul de enquête in
 
Terugkoppeling eerste werksessie
Op 18 april heeft de eerste werksessie met samenwerkingsverbanden en besturen plaatsgevonden. Met elkaar hebben we de onderwerpen en de inrichting van de nieuwe website besproken. Via onderstaande link is een verslag van deze sessie te bekijken. Op donderdag 23 mei houden we een tweede werksessie. Hiervoor hebben we al voldoende aanmeldingen. De antwoorden van de enquête zullen we dan ook delen en bespreken.
Verslag van de eerste sessie
 
Meld u aan voor een meedenksessie
Tot de zomervakantie staan er nog vier bijeenkomsten gepland voor samenwerkingsverbanden en besturen die mee willen denken over de nieuwe verantwoordingswebsite. Het is mogelijk om u aan te melden voor één of meerdere van deze sessies via dit formulier

Prototype workshop op maandag 3 juni van 11.00u tot 16.00u in Utrecht
Tijdens deze workshop presenteert Greenberry, het bureau dat de website zal bouwen, de bevindingen van de eerste twee werksessies. Met elkaar brainstormen we over de opzet en inrichting van de website. Dit is een interactieve sessie waarbij u zelf actief aan de slag gaat. Voor lunch wordt gezorgd.
 
Kijkje in de keuken op dinsdag 11 juni van 10.00u tot 12.00u in Utrecht
Het ontwikkelteam van Greenberry heeft de uitkomsten uit de prototype workshop van 3 juni uitgewerkt en presenteert deze. Feedback uit deze sessie wordt weer meegenomen in het verdere ontwikkeltraject.
 
Presentatie concept op donderdag 20 juni van 15.00u tot 17.00u in Utrecht
Het concept van de nieuwe website wordt gepresenteerd, zowel wat betreft de interactie als wat betreft de visualisaties. Suggesties en aanbevelingen kunnen gegeven worden voor de totstandkoming van de definitieve versie van de website.

Gebruikerstest op vrijdag 28 juni van 10.00u tot 12.30u in Utrecht
Het prototype dat is gemaakt, leggen we voor aan de verschillende doelgroepen van de website in een zogenaamde gebruikerstest. Hiermee wordt gevalideerd of het concept dat is bedacht, aansluit bij de behoeftes en of de opzet van de website wenselijk is. Deze sessie is voor samenwerkingsverbanden en besturen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan een eerdere sessie.
Dashboard passend onderwijs is gerealiseerd door PO-Raad, VO-raad en Kennisnet en wordt mede mogelijk gemaakt door OCW, DUO, Inspectie van het Onderwijs, NJi en VNG