online lezen
Samenwerkingsverbanden
op de kaart
Augustus 2019

Terwijl de meesten van u vakantie hebben gevierd, is er ondertussen hard gewerkt aan het ontwerp van Samenwerkingsverbanden op de kaart. Een nieuwe website, waarmee samenwerkingsverbanden zich op uniforme wijze kunnen verantwoorden over passend onderwijs.

In deze nieuwsbrief vangt u alvast een eerste glimp op; de rest is te zien in de enquête.

Dankzij de eerdere meedenksessies en werkbijeenkomsten hebben we veel stappen kunnen zetten, wij bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

 
Hier zijn we nu
Het eerste ontwerp van Samenwerkingsverbanden op de kaart (straks kortweg: swvopdekaart.nl) is af. Het ontwerp is in de huisstijl van Vensters en het daarbij horende Scholen op de kaart en Dashboard Passend Onderwijs, waarmee we de website toegankelijk en gebruiksvriendelijk maken. Het ontwikkelteam houdt zich op dit moment voornamelijk bezig met:

-           de datavisualisatie van de indicatoren
-           de structuur van het platform
-           de dataverzameling


De enquête
Natuurlijk horen we graag wat u van het ontwerp en haar functionaliteiten vindt. Daarom vragen we u een enquête in te vullen. Hiermee helpt u ons de datavisualisatie te verbeteren en de website in het algemeen zo goed mogelijk vorm te geven. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 15 minuten.
Naar de enquête
 
Planning: lancering in november, vanaf oktober vullen
De planning is om de website tijdens de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en VO-raad in november 2019 te lanceren. Samenwerkingsverbanden krijgen vanaf oktober al toegang tot de beheerfunctie van hun eigen pagina’s, zodat zij alvast een toelichting kunnen schrijven bij hun cijfers en de door hen gewenste documenten (zoals het jaarverslag en het ondersteuningsplan) kunnen uploaden. Uiteraard hoort u van ons zodra het zover is.
 
Nieuwe projectmedewerker: Sanne Berbé
 
Om Samenwerkingsverbanden op de kaart in de best mogelijke banen te leiden heeft het projectteam versterking gekregen van Sanne Berbé. Sanne is werkzaam bij Jonge Honden en schuift bij ons aan tafel. Ze heeft ervaring in het opzetten van samenwerkingsplatformen en zal zich met name bezighouden met de communicatie en dataverzameling omtrent Samenwerkingsverbanden op de kaart. Voor vragen kunt u mailen naar info@dashboardpassendonderwijs.nl
 
Waarom Samenwerkingsverbanden op de kaart?
 
In dit filmpje ziet u nog eens waarom Samenwerkingsverbanden op de kaart wordt ontwikkeld.
 
Dashboard passend onderwijs is gerealiseerd door PO-Raad, VO-raad en Kennisnet en wordt mede mogelijk gemaakt door OCW, DUO, Inspectie van het Onderwijs, NJi en VNG